Elastični oslonci

Nosači hladnjaka, vibrirajući sklopovi, nosači klima uređaja, amortizeri za vibro žabe, amortizeri za vibro stolove

Elastični oslonci

Gumeno-metalni amortizer (Gumeni nosač – vijak-vijak)

Elastični oslonacGumeno metalni amortizer

Gumeno-metalni amortizer vijak-vijak

Br. Naziv A* B* C* D
1 Gumeno-metalni amortizer 30 20 30 M6
2 Gumeno-metalni amortizer 30 15 30 M8
3 Gumeno-metalni amortizer 30 20 30 M8
4 Gumeno-metalni amortizer 40 25 30 M8
5 Gumeno-metalni amortizer 40 30 30 M8
6 Gumeno-metalni amortizer 40 40 30 M8
7 Gumeno-metalni amortizer 50 40 30 M10
8 Gumeno-metalni amortizer 75 50 35 M12
9 Gumeno-metalni amortizer 90 50 35 M14
10 Gumeno-metalni amortizer 100 50 35 M16
11 Gumeno-metalni amortizer 100 60 35 M16
12 Gumeno-metalni amortizer 100 80 35 M16

*Mere su izražene u milimetrima

Primena: Nosači hladnjaka, vibrirajući sklopovi, nosači klima uređaja, vibro žabe, vibro stolovi
nosači motora,nosači auspuha.

Gumeno-metalni amortizer (Gumeni nosač vijak-navrtka)

Gumeno-metalni amortizer vijak-navrtka

Br. Naziv A* B* C* D
1 Gumeno-metalni amortizer 30 20 30 M6
2 Gumeno-metalni amortizer 30 15 30 M8
3 Gumeno-metalni amortizer 30 20 30 M8
4 Gumeno-metalni amortizer 40 25 30 M8
5 Gumeno-metalni amortizer 40 30 30 M8
6 Gumeno-metalni amortizer 40 40 30 M8
7 Gumeno-metalni amortizer 50 40 30 M10
8 Gumeno-metalni amortizer 75 50 35 M12
9 Gumeno-metalni amortizer 90 50 35 M14
10 Gumeno-metalni amortizer 100 50 35 M16
11 Gumeno-metalni amortizer 100 60 35 M16
12 Gumeno-metalni amortizer 100 80 35 M16

*Mere su izražene u milimetrima

Primena: Nosači hladnjaka, vibrirajući sklopovi, nosači klima uređaja, amortizeri za vibro žabe
amortizeri za vibro stolove

Gumeno-metalni amortizer (Gumeni nosač navrtka-navrtka)

Gumeno-metalni amortizer navrtka-navrtka

Br. Naziv A* B* C
1 Gumeno-metalni amortizer 30 20 M6
2 Gumeno-metalni amortizer 30 15 M8
3 Gumeno-metalni amortizer 30 20 M8
4 Gumeno-metalni amortizer 40 25 M8
5 Gumeno-metalni amortizer 40 30 M8
6 Gumeno-metalni amortizer 40 40 M8
7 Gumeno-metalni amortizer 50 40 M10
8 Gumeno-metalni amortizer 75 50 M12
9 Gumeno-metalni amortizer 90 50 M14
10 Gumeno-metalni amortizer 100 50 M16
11 Gumeno-metalni amortizer 100 60 M16
12 Gumeno-metalni amortizer 100 80 M16

*Mere su izražene u milimetrima

Primena: Nosači hladnjaka, vibrirajući sklopovi, nosači klima uređaja, amortizeri za vibro žabe
amortizeri za vibro stolove .

Gumeno-metalna stopa
(Gumeno-metalne nožice za mašine,razne druge namene)

Gumeno-metalna nozica

Br. Naziv A* B* C** D
1 Gumeno-metalna stopa 30 20 30 M6
2 Gumeno-metalna stopa 30 15 30 M8
3 Gumeno-metalna stopa 30 20 30 M8
4 Gumeno-metalna stopa 40 25 30 M8
5 Gumeno-metalna stopa 40 30 30 M8
6 Gumeno-metalna stopa 40 40 30 M8
7 Gumeno-metalna stopa 50 20 30 M12
8 Gumeno-metalna stopa 50 40 30 M10
9 Gumeno-metalna stopa 75 50 35 M12
10 Gumeno-metalna stopa 90 50 35 M14
11 Gumeno-metalna stopa 100 50 35 M16
12 Gumeno-metalna stopa 100 60 35 M16
13 Gumeno-metalna stopa 100 80 35 M16

*Mere su izražene u milimetrima

Proizvod je namenjen za montažu na mašine, kako bi se smanjio nivo buke i vibracije koje se javljaju prilikom rada mašina. Takodje može da se koristi i za razne druge namene. Izrađujemo ih od gume crne boje tvrdoće 60 sha.

Primena: Nožice za vage, pekarske mašine i stolove, veš mašine

Gumeno-metalne podloške (prstenovi)

Gumeno-metalna podloška

Br. Naziv A* B* C*
1 Gumeno-metalne podloške 30 20 6
2 Gumeno-metalne podloške 30 15 8
3 Gumeno-metalne podloške 30 20 8
4 Gumeno-metalne podloške 40 25 8
5 Gumeno-metalne podloške 40 30 8
6 Gumeno-metalne podloške 40 40 8
7 Gumeno-metalne podloške 50 40 10
8 Gumeno-metalne podloške 75 50 12
9 Gumeno-metalne podloške 90 50 14
10 Gumeno-metalne podloške 100 50 16
11 Gumeno-metalne podloške 100 60 16
12 Gumeno-metalne podloške 100 80 16

*Mere su izražene u milimetrima